Σωστή μέτρηση ενός στρώματος

Σωστή μέτρηση ενός στρώματος

Για την σωστή μέτρηση και παραγγελία ενός στρώματος ακολουθήστε τις παρακάτω τεχνικές συμβουλές.

Α.  Μετρήστε το εσωτερικό κενό χώρο του κρεβατιού σας και αφαιρέστε 1 εκατοστό από κάθε πλευρά του ,           ( εφόσον το στρώμα τοποθετείται εντός του πλαισίου αυτού).

Α1. Στην παραπάνω  περίπτωση το ύψος του στρώματος κατά την τοποθέτηση του , πρέπει να ξεπερνά κατ’ ελάχιστο τα πέντε εκατοστά του ύψους της περιμετρικής βάσης του κρεβατιού.

Β. Σε περίπτωση που το στρώμα σας τοποθετείτε πάνω σε υπόστρωμα, ή βάση με αποθηκευτικό χώρο , το στρώμα το παραγγέλνουμε στις ακριβείς διαστάσεις του εσωτερικού της βάσεως, χωρίς να αφαιρέσουμε καθόλου από αυτό.

Γ. Σε κάθε περίπτωση ελέγχουμε ώστε η βάση που τοποθετείτε το στρώμα να μην έχει κενά διαστήματα μεγαλύτερα των 7 εκατοστών που μπορούν  να προκαλέσουν σπάσιμο η αλλοίωση των επιφανειών του.