Χαρούμενη Ημέρα Ύπνου σε όλους!

Η Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου 2024 είναι η Παρασκευή, 15 Μαρτίου και ενσωματώνει το θέμα Ισότητα ύπνου για την παγκόσμια υγεία.

Επειδή ο ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία, όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή ύπνο ανεξαρτήτως τοποθεσίας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, περιβαλλοντικών συνθηκών και διαταραχών, κοινωνικών δομών και ιστοριών, κοινοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων και ατομικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών.

Οι συνέπειες των παγκόσμιων ανισοτήτων στην υγεία του ύπνου είναι σημαντικές. Τα άτομα και οι οικογένειες βλάπτονται από περιττές επιβαρύνσεις στην υγεία τους και οι ανισότητες στην υγεία του ύπνου απλώς ενισχύουν την περιθωριοποίηση των πληθυσμών παγκοσμίως.

Η αντιμετώπιση της ισότητας του ύπνου θα μειώσει αυτές τις ανισότητες ύπνου και θα συμβάλει στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας σε όλο τον κόσμο. Η World Sleep Society χρησιμοποιεί την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου 2024 για να γιορτάσει τον υγιή ύπνο και τη μεταμορφωτική δύναμη που μπορεί να έχει στη ζωή κάποιου.